198 West 21th Street, NY
ความรู้ บ้านและสวน

เครื่องตัดไฟรั่วคืออะไร เครื่องตัดไฟรั่วมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนล้วนแต่มี ระบบไฟฟ้า เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เพราะไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราแทบทุกอย่าง ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท แสงสว่าง และอุปกรณ์ – เครื่องมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

แต่บ่อยครั้งที่เราไปสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วรู้สึกเหมือนเจ็บแบบชาเสียว ๆ เพราะโดนไฟดูด แล้วเราก็จะสงสัยว่าไฟดูดเกิดจากอะไร และหาสาเหตุต้นตอที่ทำให้เกิดไฟดูด เพราะหากปล่อยไว้ อาจเป็นอันตรายมากขึ้นทั้งกับตัวเราเอง สมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้าน และอาจรวมไปถึงทรัพย์สินภายในบ้านทั้งหมดได้ 

ไฟดูดเกิดจากมีความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าจนทำให้เกิด ไฟรั่ว คือ กระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากวงจรไฟฟ้าไปยังผิวอุปกรณ์หรือวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าอย่างเช่น โลหะ ทำให้บริเวณผิวสัมผัสของวัสดุนั้นมีกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า เป็นอันตรายต่อผู้ที่ไปสัมผัส สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ และอาจเป็นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คอยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุดังกล่าวจากกระแสไฟรั่ว ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่า “เครื่องตัดไฟรั่ว”

กล่องฟิวส์ แยกสีเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

เครื่องตัดไฟรั่วคืออะไร 

เครื่องตัดไฟรั่วหมายถึง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติภายในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการไหลเข้าและออกของกระแสไฟฟ้าไม่เท่ากัน โดยกระแสไฟฟ้าบางส่วนได้รั่วหายไปจากวงจร เช่น มีการรั่วไหลไปสะสมอยู่บนพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือรั่วไหลลงดิน ส่วนมากจะติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 

เครื่องตัดไฟรั่วทำหน้าที่อะไร 

เครื่องตัดไฟรั่วหน้าที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับการใช้งานจากระบบไฟฟ้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ วงจรเต้ารับต่าง ๆ ทั้งภายในบ้านและนอกอาคาร ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟรั่วทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟรั่วลงดินหรือรั่วผ่านร่างกายคน โดยจะตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบทันที เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหายไปจากวงจร

เครื่องตัดไฟรั่วมีกี่ประเภท 

เครื่องตัดไฟรั่วมีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

มิเตอร์ตรวจจับแรงดันไฟ

1. เครื่องตัดไฟรั่วแบบตรวจจับแรงดัน 

หลักการทำงานของเครื่องตัดไฟรั่วแบบตรวจจับแรงดัน คือ คอยวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ตัวถังของเครื่องใช้แล้วเทียบกับหลักดินที่ติดตั้งไว้ และจะทำการตัดไฟทันที เมื่อมีค่าต่างศักย์มากเกินกว่าที่กำหนดไว้ แต่เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันแล้ว เพราะยุ่งยากต่อการใช้งาน ต้องต่อสายแยกจากตัวถังเครื่องไฟฟ้าไปยังเครื่องตัดไฟรั่ว และต้องต่อสายจากเครื่องตัดไฟรั่วไปยังหลักดินอีกที และความเสถียรของการทำงานที่ไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด

2. เครื่องตัดไฟรั่วแบบตรวจจับกระแส 

หลักการทำงานของเครื่องตัดไฟรั่วแบบตรวจจับกระแส คือ การทำการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าวงจร กับปริมาณที่ไหลออกจากวงจร หากปริมาณการไหลของกระแสไฟไม่เท่ากัน แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกนอกวงจร โดยส่วนใหญ่จะตั้งปริมาณไว้ที่ 30 mA หากมีปริมาณการรั่วไหลเกินกว่าที่กำหนดไว้ เครื่องจะทำการตัดไฟทันที โดยเครื่องตัดไฟรั่วชนิดนี้ไม่ต้องใช้หลักดิน จึงสะดวกต่อการใช้งาน เพราะสามารถติดตั้งใช้งานในระบบไฟฟ้าที่ไม่มีสายดินได้

เครื่องตัดไฟรั่วมีอะไรบ้าง 

เครื่องตัดไฟรั่ว จะถูกนำไปใช้ร่วมกับ เซอร์กิต เบรกเกอร์ ประเภทอื่น ๆ เช่น เบรกเกอร์ MCCB หรือ เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB นอกจากนี้ เครื่องตัดไฟรั่วอาจเรียกได้หลายชื่อด้วยกัน เช่น เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ ได้แก่ เครื่องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device) ,เครื่องตัดไฟรั่ว RCBO (Residual Current Circuit Breakers with Overload protection) และ RCCB (Residual Current Circuit Breakers) หรือเครื่องตัดกระแสไฟรั่วลงดิน อย่าง ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) และ MCCB แต่เครื่องตัดไฟรั่วที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ RCBO , RCCB และ ELCB 

  • RCBO คือ อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟช็อต มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัว ตัดวงจรเมื่อมีไฟรั่ว และ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

  • RCCB คือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ช่วยตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการรั่วไหลในระบบไฟฟ้า แต่ไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ ใช้ควบคู่กับ MCB และ MCCB โดยการใช้งานจะมี 2 ขนาดด้วยกัน คือ ขนาด 2 Pole สำหรับไฟ 1 เฟส และขนาด 4 Pole สำหรับไฟ 3 เฟส 

เบรกเกอร์ลูกย่อย

  • ELCB คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ป้องกันไฟดูดจากกระแสไฟรั่ว โดยจะตัดหรือปลดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน และยังสามารถตัดกระแสไฟเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ลักษณะภายนอกจะคล้ายกับ เซฟตี้เบรกเกอร์ แต่ต่างกันตรงที่ ELCB จะมีปุ่ม TEST ซึ่งเป็นปุ่มเล็ก ๆ อยู่ด้วย ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น ปั๊มน้ำ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีค่ากำหนดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่แล้ว 

เครื่องตัดไฟรั่ว ถือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่สำคัญมากสำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท อาคารพาณิชย์ รวมไปถึงกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม เพราะช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าลัดวงจร อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมหาศาล ทั้งอุบัติเหตุและอัคคีภัย ทุกอาคารสถานที่จึงควรมีติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วไว้ เพื่อความอุ่นใจในการใช้งานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย หากไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อเครื่องตัดไฟรั่วยี่ห้อไหนดี แนะนำ SQD Groups อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม มีเครื่องตัดไฟรั่วมาตรฐานสากลระดับโลกจำหน่าย พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและช่างไฟฟ้ามืออาชีพคอยให้คำแนะนำอย่างจริงใจ โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ เลยค่ะ