198 West 21th Street, NY
VAT word in wooden blocks with coins stacked in increasing stacks. Vat increasing concept. Copy space
กฎหมาย ความรู้

ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และโทษของการไม่จด VAT มีอะไรบ้าง

VAT (Value Added Tax) ที่เรามักได้ยินกันบ่อย ๆ หรือที่เรียกกันว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ รายได้จากการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย การให้บริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นเสมือนภาษีทางอ้อมสำหรับกิจการ โดยจะต้องนำส่งภาษี 7% ของรายได้ให้แก่กรมสรรพากร โดยเรียกเก็บจากผู้ซื้อสิ้นค้า ซึ่งเป็นภาษีที่เราทุกคนเจอกันในชีวิตประจำวัน

สำหรับธุรกิจค้าขาย หรือกิจการให้บริการที่จัดตั้งมานาน ส่วนใหญ่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว และจะมีการออกใบกำกับภาษีทุกครั้งในการซื้อขาย แต่สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ที่เพิ่งมีรายได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนตามที่กฏหมายกำหนด รวมไปถึงผู้ที่ต้องการศึกษาหาข้อมูล ผู้ประกอบการใดที่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจด VAT มีประโยชน์ยังไง และหากไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โทษมีอะไรบ้าง เราได้รวบรวมนำมาฝากในบทความนี้แล้วค่ะ 

ใครบ้างที่ต้องจด VAT

 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้ 1.8 ล้าน / ปี 
 2. ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า หรือรูปแบบการให้บริการ ที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างอาคาร สำนักงาน การก่อสร้างโรงงาน หรือ การติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น 
 3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร โดยให้ตัวแทนเป็นผู้รับผิดชอบการจดทะเบียน

The man holding paper bills using calculator app. Calculation Financial Budget Count Tax Vat Wage Concept

โทษของการไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

แล้วถ้าผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat จะมีโดนหักภาษีย้อนหลังหรือมีโทษอย่างไรบ้าง

 1. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 
 2. ถูกเรียกเก็บภาษี นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท / ปี หรือ เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท 
 3. เสียเงินเพิ่ม 1.5% / เดือน และเศษของเดือนก็จะถูกนับเป็นอีก 1 เดือน หรือ เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท
 4. เสียค่าปรับเป็น 2 เท่าของภาษีที่จะต้องชำระในแต่ละเดือน (หรือ เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท)
 5. เสียค่าปรับอาญา ค่าแบบ / เดือน (ย้อนหลัง) 
 6. ไม่สามารถนำสิทธิภาษีซื้อในเดือนเกิดมาหักภาษีขายได้ 

รู้ได้อย่างไรว่าต้องจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดังนั้น ผู้ที่มีรายได้จากการผลิตเพื่อจำหน่าย การขาย หรือการให้บริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาท / ปี ต้องจด VAT ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่รายได้เกินในครั้งแรก หากไม่รีบทำการจด จะมีโทษตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การที่จะรู้ว่าเรามีรายได้ที่จะต้องจดทะเบียน VAT หรือยัง สามารถใช้หลักการคำนวณภาษีย้อนหลังได้ ดังนี้ 

ยอดรายได้ส่วนเกิน 1.8 ล้าน x ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) = ภาษีย้อนหลังที่ต้องเสีย 

Budget Planning Bookkeeping Accounting Concept

ประโยชน์ของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

แล้วทำไมจึงต้องจด VAT การจดภาษีมูลค่าเพิ่มมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการอย่างไรบ้าง 

 1. ผู้ประกอบกิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ 
 2. เพิ่มโอกาสให้กิจการได้ร่วมเป็นคู่ค้ารายใหญ่ ที่ต้องการหรือต้องใช้ใบกำกับภาษี
 3. กิจการมีโอกาสได้เข้าร่วมประมูลงานของรัฐบาล 
 4. โครงสร้างกิจการมีความน่าเชื่อถือในแวดวงธุรกิจ 
 5. เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อสำหรับกิจการ เพราะเข้าในเงื่อนไขสำหรับสถาบันการเงิน
 6. เพิ่มศักยภาพให้กับกิจการ ทำให้มีโอกาสได้รับพิจารณาในการร่วมลงทุนระหว่างกิจการมากขึ้น 

ไม่อยากโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง และเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับกิจการของตนในแวดวงธุรกิจ แนะนำว่าให้รีบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเริ่มมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทตั้งแต่ครั้งแรกดีกว่าค่ะ