198 West 21th Street, NY

ครอบครัว

ครอบครัว สุขภาพ ไลฟ์สไตล์

ทำไมเราควรมี Self-Awareness Skill และสามารถพัฒนาได้อย่างไร 

เช็คตัวเอง สัญญาณอะไรที่ส่งให้คุณเป็นคุณ จำเป็นต้องแก้ไข self awareness ของเราในกรณีไหนบ้าง แก้ไขอย่างไร ไปทำความรู้จักกับ Self Awareness กันเลย 

Continue Reading