198 West 21th Street, NY

Uncategorized

Uncategorized

ข้อคิดจากหนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียด 

คุณกล้าที่จะถูกเกลียดไหม? เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าการสร้างสัมพันธุ์ที่ดี คือ การพยายามทำดีกับคนอื่นให้มาก แต่ยิ่งทำดีกับคนอื่นมากเท่าไร บางครั้งก็ต้องทิ้งความต้องการหรือความเป็นตัวเองมากขึ้นตามไปด้วย เพราะไม่อยากโดนคนอื่นเกลียดจนไม่มีใครคบ วันนี้วันนี้เราไม่ได้มาแนะนำให้ทำตัวไม่ดี หรือทำตัวน่ารังเกียจ เพียงแค่จะมาบอกถึงแนวคิด “กล้าที่จะถูกเกลียด” หนังสือแนวปรัชญาที่ถูกเขียนโดย อัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfred Adler) นักจิตวิทยาผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการพัฒนาตนเอง และได้กลายเป็นคัมภีร์ที่ชาวญี่ปุ่นหลายคนนำไปใช้ และถูกบอกเล่าต่อ

Continue Reading