198 West 21th Street, NY
กฎหมาย ไลฟ์สไตล์

เจ้าหนี้ควรรู้ ยืมเงินไม่มีสัญญาฟ้องได้ไหม 

แชทยืมเงินแจ้งความได้ไหม และต้องยืมเงินเท่าไหร่ถึงฟ้องได้ / ยืมเงินแล้วไม่คืนผิดมาตราอะไร / ยืมเงินแล้วไม่คืน มีอายุความกี่ปี / แชทแบบไหนที่สามารถฟ้องร้องคดีได้ 

การให้ใครยืมเงิน เป็นอะไรที่น่าปวดหัวที่สุด แม้ไม่อยากให้ยืม แต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือเพื่อน เป็นอะไรที่ปฏิเสธยากจริง ๆ โดยเฉพาะการยืมเงินด้วยวาจาแบบไม่มีหลักฐาน ยิ่งทำให้การได้เงินคืนนั้นแสนจะยากเย็น เพราะบางคนทำตีมึน ไม่ทวงก็ไม่คืน แม้ทวงก็ทำผลัด พรุ่งนี้ มาหลายปี ทั้งที่กินหรูอยู่ดีแต่ไม่มีเงินคืนเจ้าหนี้ มันช่างน่าละเหี่ยใจจริง ๆ แต่เจ้าหนี้ทั้งหลายฟังทางนี้ สำหรับใครที่สงสัยยืมเงินไม่คืน ฟ้องได้ไหม ยืมเงินไม่มีสัญญาจะฟ้องได้หรือเปล่า ข่าวดีสำหรับเจ้าหนี้ ตอนนี้หากยืมเงินเกิน 2,000 บาท สามารถแคปแชตเป็นหลักฐานฟ้องร้องได้แล้วนะ ยืมเงินไม่คืนฟ้องได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง มาล้อมวงรู้ตัวบทกฏหมายสำหรับเจ้าหนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันดีกว่า

แชทยืมเงินแจ้งความได้ไหม และต้องยืมเงินเท่าไหร่ถึงฟ้องได้ 

โดยทางกฏหมายแล้ว การให้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป จะต้องมีการทำหนังสือสัญญาลงลายมือชื่อเจ้าหนีั และลายมือชื่อลูกหนี้ หากไม่มีหลักฐานใด ๆ ก็ไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การยืมเงินผ่านสังคมออนไลน์ อย่างการแชทยืมเงิน ก็ให้ถือว่าการแชทยืมเงินเป็นหนังสือสัญญาและเป็นหลักฐานการยืมเงิน สามารถใช้ฟ้องร้องคดีได้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (หรือฎีกาที่ 8089 / 2556) 

ยืมเงินแล้วไม่คืนผิดมาตราอะไร 

สำหรับใครที่อยากรู้ว่า ยืมเงินไม่คืนเป็นคดีอะไร เรามีคำตอบดังนี้ 

การยืมเงินแล้วไม่คืนจะเข้าข่ายผิดสัญญาทางแพ่งในมาตรา 213 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้องศาลให้มีคำสั่งบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้ได้ เมื่อเกิดการฟ้องร้องแล้วแต่ลูกหนี้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมชำระหนี้ตามที่ตกลง โดยมีพฤติกรรมซุกซ่อน หรือโอนย้ายทรัพย์สินของตนไปยังบุคคลอื่นเพื่อเลี่ยงการจ่ายหนี้ จะมีความผิดอาญมาตรา 250 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

ยืมเงินแล้วไม่คืน มีอายุความกี่ปี

การฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินคืนตามสัญญากู้ยืมจะมีอายุความ 10 ปี นับตั้งแต่วันกำหนดชำระเงิน แต่ถ้าในสัญญามีการกำหนดให้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะมีอายุความเพียง 5 ปี 

ยืมเงินแล้วไม่คืน มีสัญญาไม่เป็นแบบฟอร์มตายตัว เช่น แชททางไลน์ หรือข้อความจากทุกช่องทาง ที่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ยืม จำนวนเงินที่ยืม ฯลฯ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการฟ้องคดีความได้ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

1. กรณีกู้-ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 บาท โดยตามกฏหมายนั้น จะไม่ได้กำหนดให้มีการทำสัญญากู้ยืมเงิน แต่ต่อให้กู้ยืมเงินด้วยวาจา และมีการผิดข้อตกลง ก็สามารถทำการยื่นฟ้องร้องได้ 

2. กรณีกู้-ยืมเงินจำนวน 2,000 บาทขึ้นไป 

  • ตามข้อกฏหมายนั้น จะต้องมีหลักฐานการกู้หรือยืมเงินด้วย จึงจะสามารถยื่นฟ้องลูกหนี้ มีสัญญาในรูปแบบใดก็ได้ ที่มีข้อความระบุแจ้งตัวตนคนยืมเงิน จำนวนเงิน การรับเงิน และการจะชดใช้คืน   
  • กฏหมายไม่ได้กำหนดผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อ แต่จะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้กู้ หากผู้กู้ใช้วิธีลงลายมือพิมพ์นิ้วมือ จะต้องมีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ 2 คน  
  • ผู้กู้ส่งข้อความยืม เงินทางแอปพลิเคชั่นเฟซบุค หรือไลน์ กฏหมายให้ใช้ข้อความจากแชทรายละเอียดการโอนเงินออนไลน์ รวมทั้งให้ถือเอาชื่อเฟซบุคหรือไลน์ เป็นการลงลายมือชื่อผู้กู้ และเป็นหลักฐานสำหรับการฟ้องร้องบังคับคดีได้ ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544  
  • หลักฐานการกู้ – ยืมเงิน ไม่จำเป็นต้องมีขึ้นในขณะทำสัญญากัน อาจจะทำก่อนหรือหลังยืมเงินก็ได้ เพียงแค่ให้มีการระบุจำนวนเงิน ชื่อผู้ยืม หรือผู้กู้ ข้อความที่แสดงถึงการรับเงิน และการจะใช้คืน จะยึดถือเป็นหลักฐานการยอมรับสภาพหนี้ และใช้ในการฟ้องร้องคดีได้ 
  • กรณีที่มีการยืมเงินเกิน 2,000 บาท แต่ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว ผู้ให้กู้จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีแก่ผู้กู้ยืมได้เลย 

แชทที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือสัญญาและสามารถใช้ฟ้องร้องได้ ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

  • ข้อความแชท (Chat)  ที่ระบุการกู้-ยืมเงิน จำนวนเงิน การได้รับ และการแจ้งจะคืนเงิน 
  • บัญชีของผู้ยืมเงิน (Account) โดยในแชทจะต้องมีบัญชีที่ระบุได้ว่าเป็นใครที่ยืมเงิน 
  • หลักฐานการโอนเงิน (Slip) ที่ระบุวัน เวลา โอนเงิน ไม่มีการแก้ไขวันเวลาในการรับส่งข้อความ 

แต่ถ้าในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอต่อการจ่ายหนี้ เจ้าหนี้จะต้องสืบทรัพย์เองว่าลูกหนี้มีทรัพย์อะไร อยู่ที่ไหนบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับศาลทำการยึดทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน รถ เป็นต้น แล้วนำไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ แต่กรณีการอายัดเงินเดือนหรือรายได้ลูกหนี้จะทำได้ตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ลูกหนี้ยังเหลือเงินไว้ใช้ในการดำรงชีพ

หากมีครบดังนี้ ก็ให้ยึดแชทดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินแบบถูกกฏหมายและสามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องได้ปกติทั่วไป ดังนั้น ก่อนจะให้ใครหยิบยืมเงิน โดยไม่ได้มีการลงหนังสือสัญญา ก็ต้องมีการแชท โดยให้ผู้กู้ยืมใช้แอคเค้าท์จริง แชทระบุจำนวนและข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนไว้ เพราะบางครั้ง ความสงสารก็มักจะย้อนกลับมาฆ่าตัวเราเอง ดังคำที่ว่า เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด นั้นแล