198 West 21th Street, NY
บ้านและสวน

ใช้เบรกเกอร์กันดูดดียังไง จำเป็นไหมที่ต้องมีเบรกเกอร์กันไฟดูดติดบ้าน

หากสังเกต เราจะได้ยินข่าวอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้าบ่อยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟดูด ไฟช็อต หรือไฟไหม้ อันเนื่องมาจากไฟรั่ว หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร บ่อยมากขึ้น ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง รวมไปถึงสภาพอากาศ เช่น ช่วงฝนตกที่อาจมีน้ำฝนกระเซ็นโดนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำท่วมขังสะสมบริเวณสายไฟหม้อแปลง หรือแม้กระทั่งการเกิดฟ้าผ่า ทำให้หลายคนหันมาใช้เบรกเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วกันมากขึ้น แต่สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนมาใช้เบรกเกอร์กันดูดดีไหม วันนี้เราจึงจะชวนมาทำความเข้าใจว่าทำไมจึงควรมีเบรกเกอร์กันดูดติดบ้าน

เบรกเกอร์กันดูดทำงานยังไง

หน้าที่หลักของเบรกเกอร์กันดูด (Residual Current Protective Devices) หรือ RCD คือ ป้องกันกระแสไฟรั่ว เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เช่น ไฟดูด ไฟช็อตกับผู้ใช้งาน หรืออันตรายร้ายแรงอย่างเช่น ไฟไหม้ โดยหลักการทำงานของเบรกเกอร์กันดูด คือ วัดการไหลของกระแสไฟเข้าและออกเท่ากันตามที่กำหนดในสเปคของอุปกรณ์หรือไม่ หากพบว่าปริมาณการไหลของกระแสไฟไหลไม่เท่ากันตามเกณฑ์ เบรกเกอร์ RCD จะทำการตัดวงจรทันที 

ข้อดีของเบรกเกอร์กันดูดมีอะไรบ้าง

  1. ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟรั่ว
  2. ป้องกันกระแสลัดวงจร
  3. ป้องกันไฟดูด ไฟช็อต
  4. ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
  5. ป้องกันกระแสลัดวงจร
  6. ป้องกันกระแสโหลดเกิน 
  7. ป้องกันอัคคีภัย

เลือกเบรกเกอร์กันดูดประเภทไหนดี

เบรกเกอร์กันไฟดูดมี 2 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 

  1. Residual Current Circuit Breaker หรือ RCCB คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันไฟรั่วไฟดูดอย่างเดียว แต่ไม่ตัดกระแสลัดวงจร ใช้งานควบคู่กับฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
  2. Residual Current Circuit Breaker with Over current Protection หรือ RCBO คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัว สามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้ เมื่อเกิดกรณีไฟฟ้าลัดวงจร (short circuit) หรือไฟฟ้าเกินพิกัด (overload) โดยเบรกเกอร์ RCBO มีขนาดเล็กพิเศษ ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ภายในตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้สายดิน 

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือเบรกเกอร์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะโครงหรือเป็นวัสดุหุ้มโลหะ ควรติดตั้งสายดิน เพราะเมื่อเกิดการรั่วของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟจะไหลลงสู่พื้นดิน ช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต จากการไปสัมผัสโดนผิววัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้า

ยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อย การติดเบรกเกอร์กันดูด จะช่วยป้องกันไฟช็อต ไฟดูด เมื่อใช้งานวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมจึงควรติดเบรกเกอร์กันดูดไว้ในบ้านนั่นเอง