198 West 21th Street, NY
ความรู้

ทฤษฎีความฉลาด 8 ด้าน เก่งแบบนี้ เหมาะกับงานแบบไหน

รู้ไหมคะว่าคนเรามีความฉลาดอย่างน้อย 8 ด้าน ซึ่งได้มีการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และได้เผยผลทฤษฎี “The Theory of Mutiple  Intelligences” หรือ “ทฤษฎีพหุแห่งปัญญา” เมื่อปี ค.ศ.1983 โดยผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ คือ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาและศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

โดยงานวิจัยนี้เผยให้เห็นว่ามนุษย์คนเรานั้นมีความสามารถที่หลากหลาย ที่อาจมากกว่าการจำกัดความฉลาดแต่เดิมที่เรียกว่า IQ เพราะมนุษย์มีความสามารถที่อาจมากกว่า และมีอย่างน้อยถึง 8 ด้านด้วยกัน ซึ่งเรียกได้ว่า “ทฤษฎีความฉลาด 8 ด้าน” และวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทฤษฎีที่ว่านี้กัน หากฉลาดหรือเก่งด้านนี้ เหมาะกับงานแบบไหน หรือทำงานอะไรแล้วรุ่ง

1. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) 

ผู้ที่มีความฉลาดด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีลักษณะนิสัยเข้าใจผู้อื่นได้ดี มีความเห็นอกเห็นใจ อ่านภาษากายผู้อื่นได้ เอาใจใส่ผู้อื่น เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม สื่อสารมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทีมได้ดี ชอบการอภิปราย ชอบพบปะผู้คน กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกลุ่มเสมอ สร้างสีสัน ทำงานหรือประสานงานกับคนอื่นได้ดี มีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่น มีเพื่อนเยอะ ผู้คนชื่นชอบที่จะอยู่ด้วย

อาชีพที่เหมาะสม ทำแล้วรุ่ง : นักการเมือง ผู้จัดการ พนักงานขาย นักสังคมสงเคราะห์ นักแสดง ครู 

ตัวอย่างผู้มีชื่อเสียงด้านนี้ : คานธี โอปราห์ วินฟรีย์  และ บิล คลินตัน 

2. ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

ผู้ที่มีความฉลาดด้านความเข้าใจตนเอง มีความสามารถในการตรึกตรอง คิด วิเคราะห์ มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจอารมณ์ ความคิด เป้าหมาย และแรงจูงใจของตนเองได้อย่างชัดเจน มีความคิดเชิงปรัชญา และแสวงหาความรู้ด้านความคิด รู้ทันและรู้ตัวว่าทำอะไร พัฒนาความคิดอยู่เสมอ ชอบทำงานคนเดียว อยู่คนเดียวเงียบ ๆ ระวังตัวเองสูง มีอิสระในความคิด ชอบใช้เวลาว่างอยู่กับตนเองมากกว่าการเข้าสังคม ชอบทำอะไรด้วยตนเองมากกว่าคอยให้คนอื่นช่วยเหลือ 

อาชีพที่เหมาะสม ทำแล้วรุ่ง : นักจิตวิทยา นักปรัชญา นักเขียน นักศาสนศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าของกิจการ 

ตัวอย่างผู้มีชื่อเสียงด้านนี้ : เพลโต และ ฟรอยด์ บิล เกตส์ 

3. ด้านมิติสัมพันธ์ การมองเห็น – พื้นที่ (Visual – Spatial Intelligence)

ผู้ที่มีความฉลาดในด้านของการตัดสินภาพและพื้นที่ มีความสามารถในการใช้สายตา และวิเคราะห์วัตถุ มโนภาพได้ดี แก้ปริศนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำทางสายตาเป็นเลิศ การทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตาได้ดี เก่งเรื่องการทิศทาง ชอบจดชอบเขียน ชอบบันทึกเรื่องราวในสมุด ภาพวาด หรือภาพถ่าย  ชอบหลับตาคิดถึงภาพในความคิด มีความสามารถทางศิลปะ ชอบวาดเขียน ชอบเชิงวิชาศิลป เรขาคณิต พีชคณิต ชอบเล่นเกมต่อภาพ เกมจับผิดภาพ หรือเกมที่เกี่ยวกับภาพ ชอบหนังสือที่มีภาพประกอบมากกว่าหนังสือที่มีแต่ข้อความ อ่านแผนที่ แผนภูมิต่าง ๆ เก่ง นำทางคนอื่นได้ 

อาชีพที่เหมาะสม ทำงานรุ่ง : วิศวกร สถาปนิก ศิลปิน 

ตัวอย่างผู้มีชื่อเสียงด้านนี้ : ปิกัสโซ แปรงค์ ลอยด์ ไรท์ และ ลีโอนาโด ดาวินซี 

4. ด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)

ผู้ที่มีความฉลาด เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องธรรมชาติวิทยา การเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม การดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติ มีความสามารถในการดูแล เอาใจใส่ และสัมพันธ์กับสัตว์ได้ดีกว่าคนทั่วไป สามารถฝึกสัตว์ให้เชื่องได้ มีความอ่อนไหวต่อธรรมชาติ สามารถสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงความแปรปรวนต่อสิ่งรอบตัว สามารถวิเคราะห์และเข้าใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดี ชอบสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์ สนใจสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติรอบตัว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์ได้เป็นอย่างดี ชอบศึกษาเรื่องการดำรงชีวิต จิตวิทยา สนใจความเป็นเป็นไปของสภาพแวดล้อมโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี รักษ์โลก สนใจหรือรอบรู้เรื่องดวงดาว จักรวาล 

อาชีพที่เหมาะสม ทำแล้วรุ่ง : นักธรรมชาติวิทยา นักอนุรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ดูแลป่าไม้ 

ตัวอย่างผู้มีชื่อเสียงด้านนี้ : อี โอลิลสัน และ ชาลส์ ดาร์วิน 

5. ด้านถ้อยคำ – ภาษา (Linguistic Intelligence)

ผู้ที่ฉลาดด้านนี้ จะมีขอบเขตปัญญาเกี่ยวกับคำและภาษา ทั้งการพูดและการเขียน  มีความสามารถในการเขียนเล่าเรื่อง อ่านและจดจำคำเป็นเลิศ สามารถนึกย้อนหลังได้ เข้าใจและจัดโครงสร้างประโยคได้ดี มีทักษะการสอน การอธิบาย การปราศัย การพูดจูงใจ และสามารถเรียนภาษาต่างประเทศได้ง่ายและจำได้ดีกว่าคนอื่น มีนิสัยรักการอ่าน ชอบเขียน ชอบพูด เล่าเรื่องได้สนุกและมีอรรรถ จดจำเรื่องราว สถานที่ และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี ชื่นชอบด้านภาษา ชอบพูดเล่นคำ ช่างสำนวน คำผวน พ้องคำ คำคม จำประโยคดี ๆ ได้แม่น ชอบเรียนวิชาด้านภาษาต่าง ๆ และประว้ติศาสตร์มากกว่าวิชาคำนวณตัวเลขอย่างคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 

อาชีพที่เหมาะสม ทำแล้วรุ่ง : กวี นักเขียน นักปรัชญา นักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ ครู ทนาย 

ตัวอย่างผู้มีชื่อเสียงด้านนี้ : วิลเลียม เชคเสเปียร์ , อับราฮัม ลินคอล์น , บารัก โอบามา 

6. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence)

ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้ จะมีขอบเขตปัญญาเกี่ยวกับตรรกะ การใช้เหตุผล ตัวเลข และนามธรรม เก่งในด้านการคำนวณ ชื่นชอบตัวเลข คณิตศาสตร์ มีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความจดจำรูปแบบนามธรรม โดดเด่นด้านการคำนวณที่ซับซ้อน ชอบทดลอง สนุกเมื่อได้คิดหรือทำงานกับตัวเลข มีทักษะในการใช้เหตุและผล การซักถามปัญหา ชอบทำตามสั่ง ชอบความเป็นระบบระเบียบ มีลำดับขั้นตอน เชื่อถือแต่สิ่งที่สามารถอธิบายได้เท่านั้น ไม่ทำตามอารมณ์ มีตรรกะทั้งในความเชื่อและการกระทำ ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

อาชีพที่เหมาะสม ทำแล้วรุ่ง : นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักเศรษศาสตร์ แพทย์ 

ตัวอย่างผู้มีชื่อเสียงด้านนี้ : อัลเบิร์ต ไอสไตน์ , เออร์วิน ชโรดิน เกอร์ และ จอนห์น ดิวอี้ 

7. ด้านดนตรี (Musical Intelligence)

ขอบเขตปัญญาของผู้มีความฉลาดด้านดนตรีจะเกี่ยวเนื่องกับการฟัง การได้ยิน ระดับเสียง จังหวะ มีความสามารถในการสัมผัสทางเสียงได้ดีกว่าคนทั่วไป รวมถึงทั้งยังมีช่วงเสียงที่ดี สามารถแต่งเพลง เล่นดนตรี ร้องเพลง จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีผ่านทางการฟังและจังหวะ สนใจในเสียงต่าง ๆ รอบตัว สามารถแยกแยะเสียงต่าง ๆ ได้ดี เรียนรู้เกี่ยวกับช่วงทำนองและจังหวะได้รวดเร็ว ชอบเลียนแบบเสียงรอบตัว ได้ยินเสียงเพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถจดจำได้ดี สนใจในด้านดนตรี ชอบเรียนชอบศึกษาเกี่ยวกับดนตรี เล่นเครื่องดนตรีได้ ชอบร้องรำทำเพลง แต่งเพลง เล่นดนตรี

อาชีพที่เหมาะสม ทำแล้วรุ่ง : นักดนตรี นักร้อง นักแต่งเพลง ดีเจ วาทยกร นักพูด  

ตัวอย่างผู้มีชื่อเสียงด้านนี้ : โมสาร์ท จูลี่ แอนดรูว์ และ ลีโอนาร์ด เบิร์นสไตน์ เป็นต้น 

8. ด้านร่างกายและความเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence)

ผู้ที่มีความสามารถในด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย มีทักษะในการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ทุกสัดส่วน และชื่นชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายมากกว่าการอ่านหรือฟัง เช่น การเต้นรำ หรือ การเล่นกีฬา เป็นต้น มีความสามารถเป็นเลิศในด้านความทรงจำจากกล้ามเนื้อ จดจำสิ่งต่าง ๆ ผ่านร่างกาย เช่น การจำจากถ้อยคำ รูปภาพ ท่าทาง และการเคลื่อนไหว ชื่นชอบในการได้แสดงท่าทาง ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบใช้อวัยวะร่างกายประกอบในการพูด เช่น ใช้มือ สีหน้า ชอบลงมือทำเองมากกว่าให้คนอื่นทำให้ มีความกระตือรือร้นสูง ชอบการปฏิบัติมากว่าทฤษฎี ชอบใช้ความคิดหรือมักได้ไอเดียขณะเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ขณะวิ่งหรือเดิน มักพูดคุยเสียงดัง เล่นเครื่องโลดโผน หวาดเสียว ชอบเต้นรำ ชอบเล่นละครหรือบทบาทสมมติ ชอบเรียนวิชาพลศึกษา งานประดิษฐ์ ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

อาชีพที่เหมาะสม ทำแล้วรุ่ง : นักกีฬา นักเต้น นักแสดง ศัลยแพทย์ ทหาร งานก่อสร้าง 

ตัวอย่างผู้มีชื่อเสียงด้านนี้ : ไมเคิล แจ็คสัน และ เอลวิส เพรสลีย์ เป็นต้น