198 West 21th Street, NY

สุขภาพ

สุขภาพ ไลฟ์สไตล์

โรคข้อเข่าเสื่อม วิธีป้องกัน และการรักษา 

โรคข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis) เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ และเมื่อเนื้อกระดูกที่ไม่มีผิวกระดูกอ่อนห่อหุ้มเกิดการชนกันขณะที่รับน้ำหนัก ทำให้มีอาการเจ็บปวด ส่วนอาการเสียงดังที่เรามักจะได้ยินกรอบแกรบเวลาเคลื่อนไหวนั้น เกิดจากการที่ข้อเข่าสึกกร่อนเรื้อรังแล้วกระดูกทำการซ่อมแซมตนเอง จนมีกระดูกงอกภายในข้ออย่างระเกระกะ และเกิดเสียงขึ้นเมื่อมีการขยับในส่วนบริเวณนั้นนั่นเอง  ปัจจัยที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อม อายุมากขึ้น ประสิทธิภาพการซ่อมแซมตัวเองของผิวในข้อกระดูกอ่อนเสื่อมลง ทำให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมและข้อเข่าอักเสบได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม น้ำหนัก เนื่องจากหัวเข่าเป็นอวัยวะที่ต้องรองรับน้ำหนัก รวมถึงแรงกดทับในทุกการเคลื่อนไหวของร่างกาย น้ำหนักตัวมากเท่าไร

Continue Reading